• Montáž, oprava a údržba plynových zariadení na dobu bez obmedzenia podľa STN 386441, STN 386420
 • Inštalatérske práce, sanitárna inštalácia
 • Odborné prehliadny a odborné skúšky plynových zariadení podľa STN 386413, 386420, 386441, 070703
 • Odborný pracovník plynových zariadení podľa STN 386413,386420,386441, Bh-STN 070703
 • Staviteľ - vykonávanie stavieb a poddodávok
 • sanity

Pracovníci Tipeko s.r.o. sú držiteľmi osvedčení:

 • pracovník na opravu plynových zariadení
 • pracovník na montáž plynových zariadení
 • pracovník na izoláciu plynových zariadení
 • pracovník na zváranie elektrickým oblúkom
 • osvedčenie na zváranie plameňom
 • osvedčenie na zváranie pod ochrannou atmosférou Argon T16
Dodávky a montáže ucelených
prevádzkovýchsúborov, rekonštrukciea modernizácie
technologických prevádzok
Golianovo 35, 951 08 Golianovo
tel.: 037/65 28881, 0910 960 488
0903 428 823, 0903 727 936
e-mail: tipeko@tipeko.sk