Dodávky a montáže ucelených prevádzkových súborov, rekonštrukciu a modernizáciu technologických prevádzok.

Zabezpečíme Vám na základe projektovej dokumentácie dodávku a montáž stavieb na komplet.

Dodáme a zabzpečíme odbornú montáž:
 • zdravotechniky
 • vody
 • kanalizácie
 • ústredného kúrenia
 • plynu
 • sanity
 • montáž zvárania potrubia triedy IV/17 (nerez)
 • zámočnícke práce
 • montáž predizolovaného potrubia
 • stlačený vzduch
 • chladenie

Zabezpečíme rekonštrukcie, opravy, revízie a údržbu:

 • vyhradených plynových zariadení
 • odborné prehliadky a odborné skúšky plynových zariadení
 • staviteľ - vykonanie stavieb a poddodávok
 • revízie
Dodávky a montáže ucelených
prevádzkovýchsúborov, rekonštrukciea modernizácie
technologických prevádzok
Golianovo 35, 951 08 Golianovo
tel./fax: 037/652 88 81
e-mail: tipeko@tipeko.sk